Andra pressmeddelanden


11.05.2016 ANM: Energieffektivitetsavtalen för 2017–2025 träder i kraft

Nästa år träder fyra nya energieffektivitetsavtal i kraft i Finland. Avtalen omfattar åren 2017–2025. Målet med avtalen är att effektivisera energiförbrukningen inom industrin, energi- och servicesektorn, fastighetsbranschen, kommunsektorn samt i fastigheter med oljeeldning.

Läs mera

15.03.2016 Jord- och skogsbruksministeriet: Ansvarsfull mat på tallriken på Gastro Helsinki-mässan

I de offentliga storköken i de nordiska länderna tillreds dagligen över sex miljoner måltider. Måltiderna bör vara såväl välsmakande, hälsosamma som miljömässigt hållbara. Jord- och skogsbruksministeriets gemensamma avdelning Ansvarsfull mat på tallriken (6k69) på Gastro 2016 i Helsingfors mässcentrum den 16-18 mars samlar ihop experter och toppkockar som ger tips om hur man väljer miljömässigt ansvarsfull, säsongenlig och hälsosam mat på tallriken. Ansvarsfulla val är också ett av temaområdena på seminariet Hållbara offentliga kök i Norden som ordnas den 18 mars.

Läs mera

07.03.2014 ANM: Erkki Virtanen: Materialeffektivitet innebär en möjlighet för finländska företag

− Tyngdpunkten i det nationella programmet för materialeffektivitet ligger på främjandet av materialeffektiviteten inom näringslivet, så att skadlig miljöpåverkan kan minskas och företagens konkurrenskraft utvecklas positivt, konstaterade arbets- och näringsministeriets kanslichef Erkki Virtanen vid en tillställning där programmet, som blivit färdigt redan vid årsskiftet, presenterades för intressegrupperna i Helsingfors den 7 mars 2014.

Läs meraUpdaterad sist 09.01.2017

Printa