Lämmitysjärjestelmän kustannukset

Lämmitysjärjestelmän kokonaiskustannukset koostuvat rakentamisvaiheen investoinneista ja käyttökustannuksista.

Investointikustannukset muodostuvat:
  • järjestelmän suunnittelusta,
  • laitehankinnoista,
  • asennuskustannuksista,
  • liityntämaksuista (esim. kaukolämpö- ja sähköverkkoon), ja
  • lämmitysjärjestelmän vaatimasta tilantarpeesta.
Käyttökustannukset koostuvat:
  • energiakustannuksista,
  • vuotuisista perusmaksuista, ja
  • huolto- ja korjauskustannuksista.
Lämmitysjärjestelmien kokonaiskustannuksia vertailtaessa voi hyödyntää www-laskureita. Laskureilla voidaan kuitenkin parhaimmillaankin tehdä vain arvio lämmitysjärjestelmän kokonaiskustannuksista. Lämmitysjärjestelmien investointilaskelmien laskenta-aika on pitkä; yleensä laskenta-aikana käytetään 30 vuotta. Erityisesti energian hintojen välisiä suhteita on hankala arvioida niin kauas tulevaisuuteen.


Sivua päivitetty viimeksi 23.9.2016

Tulosta sivu

Muualla verkossa

BioHousing Heating Tool (BioHousing, Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Pellettilämmityksen kustannuslaskuri (Suomen Pellettienergiayhdistys)