EnergyMonitor – Motiva Services Oy

Kustannustehokas tapa parantaa energiatehokkuuden seurantaa – EnergyMonitor™

EnergyMonitor™ -palvelu auttaa rakentamaan kustannustehokkaasti energiatehokkuuden mittaus- ja seurantajärjestelmän. Palvelun kantavana ajatuksena on huomioida käyttäjätarpeet sekä hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti olemassa olevia mittausinstrumentteja ja seurantajärjestelmiä.

Palvelun hyödyt:
  • Henkilöstön energiatehokkuustiedon lisääntyminen
  • Auttaa kohdentamaan tehostamistoimet oikeisiin kohteisiin
  • Mahdollistaa energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutusten seurannan

PALVELUN SISÄLTÖ

Kehityssuunnitelma
Kehityssuunnitelma jakautuu kahteen eri vaiheeseen: esiselvitykseen ja  teknologian kartoitukseen. Esiselvityksessä kartoitetaan käyttäjätarpeet ja kohteessa käytössä olevat tekniset resurssit.  Näiden perusteella selvitetään saatavilla oleva ja kohteeseen soveltuva teknologia. Lopputulokseksi saadaan yksityiskohtainen kehityssuunnitelma.

Käyttöönoton tuki
Järjestelmän käyttöönoton tuki sekä henkilöstön koulutus.Sivua päivitetty viimeksi 18.7.2014

Tulosta sivu