Liikkumisen ohjaus – Käsite, sisältö ja tausta

Liikkumisen ohjaus (Mobility Management) tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista.

Keinot pääasiassa ”porkkanoita”

Liikkumisen ohjauksen keinot ovat yleensä viisaista liikkumismahdollisuuksista tiedottamista ja niiden markkinointia. Liikkumisen ohjauksen keinoihin lukeutuu myös viisaan liikkumisen palvelujen koordinointi ja kehittäminen siten, että kestävien kulkutapojen käyttö ja yhdistäminen helpottuvat.

Seuraavassa on lueteltu keskeisiä liikkumisen ohjauksen keinoja:
 • Liikkumisen suunnittelu, liikkumissuunnitelmat organisaatioissa
  (työpaikkojen liikkumissuunnitelmat, koulujen liikkumissuunnitelmat jne.)
 • Liikkumisen ratkaisut tuodaan sinne, mistä matkat alkavat
  (asuminen, palvelut, tapahtumat, jne.)
 • Viestintä ja neuvonta
  (uudet asukkaat, perheet, opiskelijat, työpaikat, jne.)
 • Tietoa tarjolla eri vaihtoehdoista helposti
  (reittioppaat, laskurit, esitteet, jne.)
 • Kampanjat, kokeilut, valmennukset
  (Liikkujan viikko, Pyörällä töihin -päivä, testimatkustajat jne.)


  Täydentää muita liikennejärjestelmän hallinnan keinoja

  Liikkumisen ohjaus on yksi keino muiden liikennepolitiikan keinojen – maankäytön suunnittelun, infrastruktuurin ja palvelujen tarjonnan, hinnoittelun ja sääntelyn – joukossa, kun halutaan vaikuttaa liikkumisen määrään ja jakautumiseen eri liikennemuotojen kesken. Liikkumisen ohjaus on liikenteen kysynnän hallinnan keino.

  Liikkumisen ohjaus on muihin keinoihin verrattuna tehokas, edullinen ja helposti hyväksyttävissä oleva keino tai keinojoukko. Liikkumisen ohjauksessa korostuvat pääasiassa kannustavat ja informatiiviset keinot. Keinojen vaikuttavuudesta kertoo se, että esimerkiksi työpaikkojen liikkumisen ohjauksella on pystytty vähentämään yksityisautoilun osuutta 10-30 % työpaikkaa kohti.

  Raja liikkumisen ohjauksen ja muiden liikennepolitiikan keinojen välillä ei kuitenkaan ole tarkka. Liikkumisen ohjaukseen liittyy usein esimerkiksi matkustussääntöjen luominen ja pysäköinnin ohjaus sekä hinnoittelu työpaikalla. Lisäksi liikkumisen ohjaukseen kuuluu myös palvelujen kehittäminen (vrt. tuodaan liikkumisen ratkaisut sinne, missä matkat alkavat).

  Kenen vastuulla?

  Liikkumisen ohjaukseen panostaminen on julkisen sektorin vastuulla siinä missä maankäytön suunnittelu ja liikenneinfrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito. Julkisen sektorin on syytä itse tuottaa osa liikkumisen ohjauksen palveluista (esim. tiedon tarjonta kestävistä kulkutavoista keskitetysti), mutta liikkumisen ohjauksen keskeinen tavoite on saada eri toimijat vaikuttamaan esimerkiksi omien työntekijöidensä tai asiakkaidensa liikkumiseen.

  Liikennealan toimijoiden ja maankäytön suunnittelijoiden ohella liikkumiseen voivat vaikuttaa myös erityisesti:
  • työnantajat;
  • harrastusseurat;
  • rakennuttajat; ja
  • tapahtumanjärjestäjät.

  Liikkumisen ohjaus – viisaan liikkumisen palveluja

  Liikkumisen ohjaus on työnimi yhdelle liikennepolitiikan keinolle tai keinojoukolle. Liikkumisen ohjauksen kohderyhmille toiminta näyttäytyy erilaisten brändättyjen palvelujen muodossa. Esimerkiksi Iso-Britanniassa puhutaan TravelWise- tai TravelSmart-palveluista sekä Travel Planning -toiminnasta. Ruotsissa vastaava termi on Smart Trafikant. Göteborgin liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden kokonaisuudesta käytetään nimeä ”Nya vägvanor”.

  Lisää aiheesta:

  Liikkumisen palvelukeskus – Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa (pdf) (1.1 MB) (Liikenne- ja viestintäministeriö)

  Liikkumisen ohjaus – valintoja liikkumiskäyttäytymiseen (pdf) (1.5 MB) (TREATISE-hankkeen opas)

  Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen (pdf) (865.5 KB) (Tampereen teknillinen yliopisto, Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos)

  Liikkumisen ohjaus ja sen soveltamismahdollisuudet Tampereen seudulla (pdf) (714.1 KB) (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Liikenne- ja kuljetustekniikka)

  Liikkumisen ohjauksen soveltuvuus Jätkäsaaressa (pdf) (2.1 MB) (Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto)

  Mobility Management in the Nordic Countries (pdf) (134.4 KB)

  Sivua päivitetty viimeksi 21.4.2015

  Tulosta sivu