Ympäristömerkit

Kotimaisilla markkinoilla käytetäään paljon erilaisia ympäristömerkkejä, jotka kertovat tuotteiden ympäristövastuusta. Alla lista tunnetuimmista ja luotettavista merkeistä, jotka auttavat kuluttajia tekemään ympäristötietoisempia päätöskiä.

Euroopan ympäristömerkki

EU-Kukan tavoitteena on edistää vähemmän ympäristöä kuluttavien tuotteiden kehittämistä, valmistusta, markkinointia ja käyttöä. Suomessa merkkiä hoitaa Motiva Services Oy, Ympäristömerkintä.

Myöntämiskriteerit on vahvistettu 27 tuoteryhmälle.

Ecolabel logo

Joutsenmerkki – Pohjoismainen ympäristömerkki

Vapaaehtoisen ja puolueettoman pohjoismaisen ympäristömerkintäjärjestelmän tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista ja opastaa valitsemaan markkinoilla olevista tuotteista vähemmän ympäristöä kuormittavat vaihtoehdot.

Määräajoin vahvistettavat myöntämiskriteerit on annettu 68 tuoteryhmälle. Suomessa myöntämisperusteista päättää Suomen ympäristömerkintälautakunta. Merkinnästä vastaa Motiva Services Oy, Ympäristömerkintä.

Ympäristömerkki

Ekoenergia-merkki

Suomen luonnonsuojeluliitto myöntää Ekoenergia-merkin uusiutuvista energialähteistä tuotetulle energialle tietyin kriteerein. Merkin piirissä on sekä sähköä että kaukolämpöä.

Ekoenergiamerkki 130p

ENERGY STAR

Kansainvälinen ENERGY STAR -merkintä asettaa normeja toimistolaitteiden energiankulutukselle. Kaikilla suurilla tietokonevalmistajilla on ENERGY STAR -merkin myöntämisperusteet täyttäviä malleja.

Energy Star

TCO

TCO on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille. Se sisältää laajan joukon kriteerejä, joilla varmistetaan, että IT-tuotteiden valmistuksessa, käytössä ja kierrätyksessä otetaan huomioon ympäristönäkökohdat ja yhteiskuntavastuu.

TCO-sertifikaatissa yhdistyvät tuotteita valmistavien laitosten sosiaaliset olot ja yhteiskuntavastuu, tuotteiden käyttöturvallisuus ja ergonominen muotoilu sekä tuotteen ympäristövaikutusten minimointi tuotteen valmistuksen ja koko sen elinkaaren aikana.

TCO-sertifikaatin tarkoitus on auttaa yrityksiä saavuttamaan niiden IT-laitteita koskevat kestävän kehityksen tavoitteet. Sertifikaatti takaa, että kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen on todennettu.

TCOCertified logo

Energiamerkintä

EU-maissa yhtenäinen energiamerkintä antaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta. Tiedot perustuvat valmistajien standardin mukaisesti mittaamiin tuloksiin.

Energiamerkintä on pakollinen 11 laiteryhmässä:
 • kylmäsäilytyslaitteet (uusiutui 30.11.2011),
 • astianpeuskoneet (uusiutui 20.12.2011),
 • pyykinpesukoneet (uusiutui 20.12.2011),
 • kuivaavat pyykinpesukoneet,
 • kuivausrummut,
 • lamput ja valaisimet,
 • uunit,
 • liesituulettimet,
 • pölynimurit,
 • huoneilmastointilaitteet, ja
 • televisiot (käyttöön 30.11.2011).

Suomessa energiamerkinnän ylläpitoa ja oikeellisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Energiamerkintä

Henkilöautojen energiamerkintä

Henkilöautojen energiamerkintä tarjoaa autonostajan käyttöön jokaisen uuden automallin vertailukelpoiset polttoaineenkulutus- ja päästötiedot.

Suomessa merkinnän käyttö on vapaaehtoista mutta suositeltavaa. Energiamerkintä täyttää autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamista koskevat määräykset.

EkoAke henkilöauton energiamerkintäSivua päivitetty viimeksi 1.8.2016

Tulosta sivu