Vältä turhaa jätettä

Jätteet voivat aiheuttaa maaperän, veden ja ilman pilaantumista sekä terveyshaittoja. Paitsi että jäte tuottaa kaatopaikalla esimerkiksi ilmastonmuutosta edistävää metaania, lisäävät jätteiden kuljetus ja käsittely liikenteen aiheuttamia päästöjä. Jätteet myös helposti haittaavat ympäristön käyttöä ja pilaavat maisemaa. Jätemäärät kasvavat tavaroiden tuotannon ja kulutuksen lisääntyessä.

Huomio tavaroiden elinkaareen

Jätteiden ympäristövaikutusten vähentämisessä ensisijainen tavoite on ehkäistä jätteen syntyä. Vasta sen jälkeen tulevat kierrätys, hyötykäyttö ja jätteen käyttö polttoenergiaksi.

Jätteiden synnyn ehkäisy kääntää katseen roska-astiasta ja jätteen hyötykäytöstä tavaroiden elinkaareen, joka sisältää raaka-aineen hankkimisen ja jalostamisen, valmistusprosessin, kuljetukset ja varastoinnit. Esimerkiksi pahvimuki on elinkaarensa aikana aiheuttanut moneen otteeseen päästöjä veteen ja ilmaan sekä kuluttanut energiaa. Oikeaoppisesti sen elinkaari päättyy kartonkikeräykseen – mutta vielä ympäristöystävällisempää olisi jättää pahvimuki hankkimatta.

Pitkäikäiset tuotteet ja erilaisten aineettomien palvelujen ja elämysten kulutus ehkäisevät jätteiden syntymistä.


Ruokahävikki

Merkittäviä määriä turhia päästöjä synnyttävää jätettä syntyy myös, kun alunperin syömäkelpoista ruokaa päätyy roskiin tai biojätteeksi. Suomessa hukkaan heitetyn ruuan osuus on vuosittain peräti 10-15 prosenttia kaikesta ruuasta (noin 400 miljoonaa kiloa). Suurin osa ruuasta menee hukkaan kotitalouksissa. Kaikista kulutuksen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä neljäsosa johtuu juuri ruuantuotannosta.

Keinoja jätemäärien vähentämiseksi:

 • Hanki vain tarpeeseen.
 • Osta pitkän takuuajan tuotteita.
 • Suosi vähemmän pakattuja tuotteita ja palveluja.
 • Korjauta tai kunnosta tavaroita.
 • Lainaa tai vuokraa ostamisen sijaan – kaikkea ei tarvitse itse omistaa.
 • Osta käytettyjä ja uusioraaka-aineista valmistettuja tuotteita.
 • Lahjoita elämyksiä tai palveluja.
Lajittelun perusperiaatteet:
 • Lajittele paperit, pahvit ja biojätteet.
 • Kierrätä lasi- ja muovipullot, vie muu lasijäte keräyspisteisiin.
 • Vie pienmetalli sekä sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) keräyspisteisiin.
 • Lahjoita käyttökelpoiset vaatteet ja kengät avustuskeräyksiin tai myy ne kirpputorilla.
Tiesitkö, että:
 • Jokainen suomalainen tuottaa sekajätettä noin 300 kg vuodessa. 1 kg sekajätettä kaatopaikalla = noin ½ kg metaania.
 • Suomessa hukataan ruokaa vuosittain noin 400 miljoonaa kiloa, ja roskiin heitetty ruoka verottaa lompakoitamme 500 miljoonalla eurolla vuosittain.


Sivua päivitetty viimeksi 14.8.2015

Tulosta sivu