Näin vaikutat asukkaana

Energiansäästämisessä kannattaa aina lähteä liikkeelle tarpeettoman kulutuksen karsimisesta.

Tarpeetonta kulutusta ovat esimerkiksi:
 • liian korkeat huonelämpötilat;
 • väärät tuuletustottumukset;
 • veden tuhlaava käyttö; sekä
 • valojen ja muiden sähkölaitteiden jättäminen päälle tiloista poistuttaessa.

Kun asukkaiden asenne on kunnossa, käyttötottumukset energiaa säästävät ja kiinteistöhuolto toimii tarkoituksenmukaisesti, pääsee taloyhtiö pitkälle energiansäästön tiellä. Mikäli energiatehokkaat tavoitteet jäävät silti saavuttamatta, voi olla tarpeen tehdä korjauksia ja parannuksia laitteisiin, järjestelmiin tai rakenteisiin.

Taloyhtiölle tietoa ja ideoita

Asukkaana voit kiinnittää taloyhtiösi huomion erilaisiin energiaa säästäviin ratkaisuihin ja toimintatapoihin, kuten:
 • huone-, porras- ja varastotilojen oikeisiin lämpötiloihin (lämmitysverkoston perussäätö);
 • ilmastoinnin käyttöaikoihin;
 • valaistuksen hämäräkytkinten ja porrasautomaattien toiminta-aikoihin;
 • energiansäästölamppujen käyttöön;
 • autolämmityspaikkojen kytkinkellojen toimintaan;
 • saunavuorojen järkevään ryhmittelyyn;
 • kylmälaitteiden toimintaan ja asetuksiin; ja
 • asuntojen ja talosaunan vettä säästäviin hanoihin, suihkusekoittimiin ja WC-istuimiin.


Ryhtyisitkö energiaekspertiksi?

Energiaekspertti on aktiivinen asukas, joka haluaa edistää energiansäästöä ja asumismukavuutta omassa talossaan. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, koulutuksen ja työvälineet energiaekspertti saa taloyhtiöltä.

Ekspertti perehtyy omatoimisesti talonsa energiankäyttöön, selvittää sen energiankulutuksen ja mahdollisuudet säästää energiaa. Hän pohtii energian- ja vedenkulutuksen järkevää tasoa muiden asukkaiden kanssa. Tärkeänä tehtävänä on jakaa ja välittää tietoa asukkaiden, taloyhtiön hallituksen tai luottamusmiesten sekä isännöitsijän ja huollon välillä.

Energiaekspertti ei tee taloudellisia päätöksiä. Energiaeksperttitoiminta on tuottanut erittäin hyviä tuloksia. Keskimäärin lämmityksessä on saatu säästöä viisi prosenttia, kiinteistösähkössä 10-20 prosenttia ja vedenkulutuksessa 20-25 prosenttia.


Sivua päivitetty viimeksi 27.7.2016

Tulosta sivu