Energiatodistus

Energiatodistus laittaa rakennukset järjestykseen

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.
 
Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia säästösuosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa.

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Milloin energiatodistus tarvitaan?

Energiatodistus tehdään uudisrakennuksille rakennuslupavaiheessa. Olemassa oleville rakennuksille energiatodistus tarvitaan kun tiloja myydään tai vuokrataan.

Uudistetut todistukset tulevat käyttöön vaiheittain:
  • 1.6.2013: Uudisrakennukset, asuinkerrostalot ja uudehkot pientalot (otettu käyttöön vuonna 1980 tai sen jälkeen). Pientaloksi katsotaan asuinrakennus jossa on enintään kaksi asuntoa.
  • 1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset. Ketjutaloksi katsotaan asuinrakennus tai asuinrakennusryhmä, jossa on kolme tai useampia asuinhuoneistoja, jonka rakennukset ovat varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni, ja jossa ei ole päällekkäisiä asuinhuoneistoja.
  • 1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset.
  • 1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa.

Energiatodistusta ei vaadita muun muassa:
  • rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m2,
  • vapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa tai joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen, eikä
  • suojelluilta rakennuksilta.

Rakennuksen energiatodistuksen taustalla on EU:n direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta. Suomessa rakennusten energiatodistukset ovat olleet käytössä vuodesta 2008. Laki rakennuksen energiatodistuksesta muuttui 1.6.2013.


Sivua päivitetty viimeksi 27.9.2016

Tulosta sivu

Lisätiedot ja energiatodistusneuvonta:
energiatodistus144