Energiatehokkuussopimus

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma on osa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta 2010-2016.
 
Toimenpideohjelman tavoitteena on parantaa asumisen energiatehokkuutta kannustamalla toimijoita tehostamaan niin kiinteistöjen, kiinteistönhoidon kuin asukkaidenkin energiankäyttöä.
 
Toimenpideohjelmalla tavoitellaan:
  • alan energiankäytön tehostumista vähintään 9 prosentilla vuoteen 2016 mennessä. Tavoite lasketaan jäsenyhteisöjen vuonna 2008 toteutuneesta toimenpideohjelman piiriin kuuluneesta yhteenlasketusta energiankäytöstä.
  • asuinrakennuskannan keskimääräisen energian ominaiskulutuksen alenemista vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2005 tasosta).

Vuoden 2012 loppupuolella energiatehokkuussopimukseen oli liittynyt 26 vuokra-asuntoyhteisöä. Tämä on noin 80 prosenttia RAKLI:n jäsenyhteisöjen vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen yhteenlasketusta asuntojen lukumäärästä. RAKLI:n asettama kattavuustavoite 1.1.2011 mennessä oli 60 prosenttia, joka on siis ylitetty selvästi.

Energiakatselmukset ohjaavat eteenpäin

Joko erillisenä toimenpiteenä tai laajennetun kuntoarvion osana tehtävä energiakatselmuksessa selvitetään, mihin energia kiinteistössä kuluu ja kuinka kulutusta voidaan vähentää.

Katselmuksen tuloksena syntyvässä raportissa esitetään lämmön, kiinteistösähkön ja veden kulutukset verrattuna muihin samaan aikaan rakennettuihin kiinteistöihin. Se kertoo myös energiansäästötoimenpiteet kulutussäästöineen sekä toimenpiteiden kustannukset ja takaisinmaksuajat. Lisäksi raportissa mainitaan, miten kyseisen talon asukkaat voivat vaikuttaa kulutukseen muuttamalla käyttötottumuksiaan.

Motivan energiakatselmusmalli ja auktorisoima katselmoija

Motivassa on kehitetty asuinkerrostalon energiakatselmuksen malli ja laadittu ohjeet energiakatselmuksen tilaamiseen, suorittamiseen ja raportointiin. Mallia voi soveltaa myös rivitaloissa. Energiakatselmuksen tekemiseen suositellaan Motivan auktorisoimaa katselmoijaa.


Sivua päivitetty viimeksi 11.2.2016

Tulosta sivu