Energiankulutus ja seurantatiedot

Hallittu energiankäyttö edellyttää tietoa ja seurantaa

Voidakseen hallita kiinteistön energiankäyttöä on sen asukkaiden ja huoltohenkilöstön tiedettävä, mistä käyttö muodostuu. Missä energiaa kuluu ja kuinka paljon? Lisäksi on tiedettävä, onko kulutus runsasta vai kohtuullista ja millä keinoin siihen voi vaikuttaa.

Vähemmän kuluja, enemmän viihtyisyyttä

Asuinkiinteistön laitteiden toiminta tarvitsee sähköä, asuminen vaatii sen lisäksi vettä ja lämpöä. Asuinkiinteistön hoitokustannuksista noin 40 prosenttia muodostuu energian ja veden kulutuksesta.

Hyvällä kiinteistön ylläpidolla voidaan kiinteistön energian ja veden kulutuksia usein vähentää. Mikäli niitä voidaan vähentää, pienenevät vastikkeiden ja vuokrien nousupaineet. Kiinteistön hallittu energiankäyttö lisää asukkaiden viihtyisyyttä ja kulutuksen pieneneminen säästää rahaa muihin investointeihin.

Lyhyen ja pitkän aikavälin toiminnot

Kiinteistön energianhallinta on prosessi, joka jaetaan pitkän ja lyhyen aikavälin toimintoihin. Energiatodistus on nykyään keskeinen rakennuksen energiatehokkuuden mittatikku, joka muodostaa hyvän perustan energianhallinnalle.

Lyhyen aikavälin energianhallinta

Kuukausitasolle asetetut lämmitysenergian-, sähkön- ja vedenkulutuksen tavoitearvot ja kulutusseuranta kertovat ajantasaisesti teknisten järjestelmien kunnosta ja järkevästä käytöstä sekä säästötoimenpiteiden kannattavuudesta. Ne myös auttavat reagoimaan nopeasti mahdollisiin vikoihin sekä tuottavat tietoa taloushallintoa varten.

Lyhyen aikavälin energianhallintaan sisältyy:
  • tavoitekulutusten asettaminen;
  • kulutusseuranta;
  • kulutuspoikkeamien syiden selvittäminen; ja
  • käyttöteknisten energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen.

Pitkän aikavälin energianhallinta

Tarkoituksena on vaikuttaa energiankäytön rakenteeseen pitkäjänteisesti.

Keinoja ovat muun muassa:
  • pitkävaikutteiset energiansäästöinvestoinnit;
  • asukkaille suunnattava tiedotus;
  • kiinteistönhuoltohenkilöstön koulutus;
  • energiakatselmuksen teettäminen; ja
  • erillisen energiatodistuksen teettäminen.


Sivua päivitetty viimeksi 16.7.2015

Tulosta sivu