Active Learning – itse tekemällä oppii parhaiten!

AL log nettiActive Learning opetusmateriaalin ideana on yhdistää energiansäästö opetuksellisiin tavoitteisiin – tekemällä oppien.Tehtävien avulla tehostetaan koulun energiankäyttöä yhdessä oppilaiden kanssa ja pyritään saavuttamaan taloudellisia säästöjä. Aktiivisina toimijoina ovat peruskoulujen 9-15 -vuotiaat oppilaat.

Projektissa kerättiin parhaita eurooppalaisia tekemällä oppimiseen perustuvia opetusmenetelmiä energiansäästön, uusiutuvien energialähteiden ja liikenteen ympäristövaikutusten käsittelyyn.

Kerättyjä opetusmenetelmiä ja -materiaaleja on testattu lähes 200 koulussa yli kymmenessä Euroopan maassa. Opettajilta saadun palautteen pohjalta materiaaleja kehitettiin edelleen ja varmistettiin niiden käyttökelpoisuus ja soveltuvuus käytännön opetustyöhön.

Active Learning -sivustolla on Active Learning -työkalupakki, josta voi ladata valmiita energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyviä tehtäviä omaan käyttöön.

Tehtävät on jaettu kuuteen eri aihealueeseen:
  • energiaseuranta;
  • lämmitys;
  • valaistus;
  • sähkölaitteet;
  • veden käyttö; ja
  • liikkuminen.

Työkalupakkiin pääset oikean reunan "Active Learning -tehtävät" -linkistä.


Sivua päivitetty viimeksi 16.8.2016

Tulosta sivu

Muualla verkossa

Active Learning -tehtävät (Intelligent Energy Europe IEE)

Eurooppalaisten koulujen energiankulutustietoja (Centre of School's Science Education)