Suunnittelun ohjaus

Rakentamiseen, maankäyttöön ja liikennejärjestelyihin liittyvässä päätöksenteossa tulisi aina ottaa huomioon myös toteutusvaihtoehtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset. On tärkeää kehittää suunnittelun ohjausta siten, että valinnoissa otetaan investointikustannusten lisäksi huomioon myös esimerkiksi rakennusten tulevat energia- ja muut käyttökustannukset.

Energiatehokkuutta ja elinkaariajattelua voidaan edistää monin tavoin:
  • Kunnan omassa rakentamisessa/rakennuttamisessa otetaan huomioon energiatehokkaat ratkaisut. Suunnitteluvaiheessa teetetään vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannus- ja energiankulutusvertailut.
  • Kaavoitusratkaisuissa arvioidaan alueiden tuleva kulkuneuvojen käyttöjakauma ja rakennusten energiaratkaisut. Tuetaan energiatehokkaita ratkaisuja.
  • Tontteja kaavoitettaessa otetaan huomioon mahdollisuus aurinkoenergian passiiviseen hyödyntämiseen rakennusten sijoittelussa ja suuntaamisessa.
  • Kaavoituksen yhteydessä selvitetään alueen rakennusten mahdollisuudet liittyä alue- tai kaukolämpöjärjestelmään.
  • Tontin oston ja rakennusluvan myöntämisen yhteydessä rakentajalle/rakennuttajalle annetaan tietoa uusiutuvan energian käytön vaihtoehdoista, matalaenergiarakentamisesta, energiatodistuksesta sekä mahdollisuudesta liittyä alue- tai kaukolämpöjärjestelmään.
  • Tontin ostajille ja pientalorakentajille järjestetään koulutusta uusiutuvista energialähteistä ja energiansäästöstä.Sivua päivitetty viimeksi 1.11.2016

Tulosta sivu