Kulutusseuranta

Kiinteistöjen kulutusseuranta luo edellytykset tehokkaalle ja tavoitteelliselle energiankäytön hallinnalle. Seurannalla on mahdollisuus saada hyödyllistä tietoa kiinteistön energiankäytön jakaantumisesta, ajallisista vaihteluista ja energian vuotokohdista.

Kulutusseurannan hyödyt:
  • tuottaa tiedon energiankulutuksen tasosta, jota voidaan verrata tavoitetasoon ja aiempien jaksojen kulutuksiin;
  • tuo esiin kiinteistön energiankulutuksen ongelmakohdat;
  • antaa tietoa toteutettujen energiankäytön tehostamistoimenpiteiden todellisista vaikutuksista kulutukseen; ja
  • antaa perusteita käyttökustannusbudjetointiin.

Seurannan tuottamaa tietoa on tärkeää välittää myös kiinteistönkäyttäjille, joita positiivinen palautetieto kannustaa toimimaan jatkossakin energiatehokkaalla tavalla.

Vertailutietoa e3Portaalista

e3Portaali on kuntien energia- ja ympäristötoiminnan työkalupakki, johon voi tallentaa ja josta voi saada tietoa esim. rakennusten energian- ja vedenkulutuksista, energiakatselmuksista, säästötoimenpiteistä, niiden kustannuksista ja vaikutuksista.

Portaali tarjoaa mahdollisuuden vertailla sinne tietojaan tallentaneiden kuntien tietoja ja saada ajantasaista tietoa kulutusseurantaohjelmistoista ja -palveluista. WebEtana-laskentatyökalun avulla voi määritellä rakennusten kulutustavoitteet.


Sivua päivitetty viimeksi 1.12.2016

Tulosta sivu

Muualla palvelussa


Muualla verkossa