Kiinteistöjen energianhallinta

Tähän "Kiinteistöjen energianhallinta" -sivuosioon on koottu työkaluja, joita kiinteistöistä vastaavat voivat hyödyntää kiinteistön energiankäyttöä tehostettaessa.

Kiinteistön asianmukaisella käytöllä ja ylläpidolla on oleellinen vaikutus energiankäytön tehokkuuteen. Kiinteistönhoidon ammattitaitoinen, aktiivinen ja motivoitunut henkilöstö on edellytys kiinteistön energiatalouden hallinnalle. Myös kiinteistön käyttäjät vaikuttavat siihen, kuinka paljon energiaa kuluu.

Työkaluja kiinteistöistä vastaaville

Rakennusten energiakatselmukset

Energiakatselmus luo perustan kiinteistön energiankäytön tehostamistoimenpiteille. Katselmuksessa käydään läpi, mihin energiaa kuluu ja miten energiankäyttöä voidaan tehostaa.

Kulutusseuranta

Kiinteistön kulutusseuranta mahdollistaa tavoitteellisen energiankäytön hallinnan. Jatkuva kulutusseuranta on välttämätöntä, jotta pysytään selvillä kulutuksen tasosta ja voidaan tehdä havaintoja muutoksista, joiden syistä voidaan sitten ottaa selvää.

Kulutuksen normitus

Jotta kiinteistön energiankulutus vaihtelevissa olosuhteissa saadaan vertailukelpoiseksi, se tulee normeerata lämmitystarvelukujen avulla. Mikäli kiinteistön normeeratuissa kulutusluvuissa on poikkeamia vuosien kesken tai vastaavanlaisten rakennusten keskimääräiseen tasoon verrattuna, poikkeamien syyt tulee selvittää ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Lämmitysverkoston perussäätö

Rakennuksen lämmitysverkoston perussäädössä vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä säädetään toimimaan suunnitellulla tavalla. Perussäädöllä varmistetaan, että kaikissa huoneissa on suunnitelmien mukainen lämpötila. Yli- ja alilämpötilojen tasaantuessa asumismukavuus paranee ja energiaa säästyy.

Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus

Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus on tärkeää etenkin liike-, toimisto- ja hoitoalan rakennuksissa joissa on ilmastointi eli jäähdytystä sisältävä ilmanvaihto- tai muu tilojen viilennykseen tarkoitettu järjestelmä.

Kiinteistöjen käyttäjien opastus

Kiinteistön käyttäjät tarvitsevat tietoa, kannustusta ja motivointia siihen, kuinka he voivat käytännön toimillaan välttää tarpeetonta energiankulutusta ja vaikuttaa kiinteistön energiankäytön tehostumiseen. Kuntien kiinteistöt ovat kuitenkin myös muiden kuin oman henkilöstön ahkerassa käytössä. Tämän vuoksi esimerkiksi tilojen iltakäyttäjiä tulee opastaa energiatehokkaiden toimintatapojen jäljille.

Esimerkkejä energiankäytön tehostamisesta

Lahden Talot Oy pienensi vedenkulutusta ja Eduskunta siirtyi käyttämään energiansäästölamppuja.


Sivua päivitetty viimeksi 1.12.2016

Tulosta sivu