Muut tiedotteet 2016

29.12.2016 MMM: Muutoksia maatalouden rakennetuella rahoitettavien rakennus- ja laiteinvestointien enimmäiskustannuksiin

Uusi asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista astuu voimaan tammikuussa 2017. Asetuksen yksikkökustannustaulukoihin on lisätty myös muita, kuin suoraan rakentamiseen liittyviä kustannuksia. Eläinten hyvinvointia ja energiatehokkuutta tukevat ratkaisut painottuvat aikaisempaan asetukseen verrattuna.

Lue lisää


29.12.2016 Uudet energiatehokkuussopimukset käynnistyvät vuoden 2017 alussa

Uudet energiatehokkuussopimukset vuosille 2017–2025 käynnistyvät vuoden vaihteessa. Sopimusten tavoitteena on edistää energiatehokkuutta teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.

Lue lisää

 

20.12.2016 ELY-keskusten hoitamat energiatuet siirtyvät Tekesiin vuonna 2017

Pienten energiatukien käsittely, päätöksenteko ja hallinnointi siirtyvät vuoden 2017 alussa ELY-keskuksista Tekesiin. Käyttöehdot ja rahoitettaviksi hyväksyttävät kohteet säilyvät siirrossa ennallaan.

Lue lisää


12.12.2016 TEM: Energiateknologian investointitukia haettava 20.1.2017 mennessä

Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointitukia on haettava työ- ja elinkeinoministeriöstä viimeistään 20.1.2017. Jätettyjä hakemuksia voi täydentää 17.3.2017 saakka. Tukea on käytettävissä 40 miljoonaa euroa. TEM pyrkii tekemään tätä hakukierrosta koskevat päätökset vuoden 2018 alussa.

Lue lisää


28.11.2016 SYKE: EU:lta merkittävä rahoitus Suomelle kiertotalouden edistämiseen – lähes 19 miljoonan euron hanke käynnistyy

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen. Koko hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. Life-ohjelmaan kuuluvan Circwaste-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa, elintarvikeketjussa ja kotitalouksissa.

Lue lisää


24.11.2016 TEM: Strategia linjaa energia- ja ilmastotoimet vuoteen 2030 ja eteenpäin

Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Se annetaan selontekona eduskunnalle, joka aloittaa strategian käsittelyn 30. marraskuuta. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030.

Lue lisää


14.10.2016 TEM ja YM: Energiatehokkuussopimuksiin liittymässä valtaosa energiankäytöstä

Elinkeinoministeri Olli Rehn ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen allekirjoittivat 14.10.2016 elinkeinoelämän, kiinteistöalan, kunta-alan ja öljyalan edustajien kanssa toimialakohtaiset sopimukset uusista energiatehokkuustavoitteista kaudelle 2017-2025.

Lue lisää


3.10.2016 YM: Energiahukkajahti käyntiin ympäristöministeriön johdolla

Ympäristöministeriön johdolla käynnistyy tänään energiatehokkuuskampanja ”Energiahukkajahti”, jossa Suomen taloyhtiöt haastetaan toteuttamaan yksinkertaisia keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi. Hukkajahtiin liitytään osoitteessa www.energiahukka.fi, josta taloyhtiö voi ladata maksuttomat asiantuntijaohjeet.

Lue lisää


27.9.2016 Kuluttajatutkimuskeskus: Asiantuntijakysely – Toivottavat ja kestävät tulevaisuudet Horisontti 2020 -ohjelmalle

Kerro, millaista tulevaisuutta toivot! Haluatko, että huomiota kiinnitetään terveyteen, talouteen vai kenties koulutukseen – ja millä tavalla? Eurooppalaisessa Cimulact-hankkeessa osallistetaan 30 Euroopan maan kansalaisia ja asiantuntijoita kehittämään toivottavia ja kestäviä tulevaisuuksia tarkoituksena suunnata Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelmaa.

Lue lisää


23.6.2016 Ilmatieteen laitos: Jäätämisatlas kertoo jäätävistä olosuhteista erityisesti tuulivoimatuotannon tarpeisiin

Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat selvittäneet jäätävien olosuhteiden mallintamista yhdistämällä korkean resoluution sääennustus- ja jäänkertymismallin tietoja. Jäätämismetodiikkaa kehitettiin erityisesti tuulivoimatuotannon arvioimisen ja ennustamisen tarpeisiin. Jäätämisennusteiden kyky varoittaa jäätävistä olosuhteista on yleisesti hyvä, mutta kertyvän jään määrän ennustamisessa on edelleen haasteita.

Lue lisää


23.6.2016 TEM: Uudistettu hankintalaki selkeyttää kilpailutusta ja nostaa kynnysarvoja

Hallitus esittää 22.6.2016 muutoksia hankintamenettelyä koskevaan lainsäädäntöön. Keskeisimmät muutokset koskevat uusia kilpailuttamismenettelyjä ja hankintojen kansallisia kynnysarvoja.

Lue lisää


22.6.2016 YM: Kaavoitusta ja rakentamista sujuvoittava lakipaketti lausunnoille

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi. Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti sujuvoittaa kaavoituksen ja rakentamisen päätösprosesseja.

Lue lisää


15.6.2016 TEM: Energia- ja ilmastostrategian perusskenaario julki, kansalaisille mahdollisuus osallistua

Hallituksen energia- ja ilmastostrategian perusskenaario vuoteen 2030 on valmistunut. TEM ja muut ministeriöt valmistelevat strategiaa, joka valmistuu loppusyksyllä. Keskeinen osa sitä ovat kasvihuonekaasupäästöjen sekä energian tuotannon ja kulutuksen kehitystä kuvaavat skenaariot. Nämä palvelevat samalla ympäristöministeriön johdolla valmisteltavaa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa.

Lue lisää


13.6.2016 Sitra: Yrityksille käytännön työkaluja vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen

Yrityksille on nyt tarjolla yksinkertainen tapa aloittaa matka kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Sitran kokoama työkalupakki on helppokäyttöinen työväline, jonka avulla yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa vähähiilisemmäksi ja puhtaammaksi. Se tarjoaa keinoja mukautua tulevaisuuden haasteisiin ja samalla edistää kilpailukykyä ja luo kasvua.

Lue lisää


6.6.2016 Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry: Kiuas ja hormi kuntoon ennen juhannuslöylyjä

Mökkisaunan kiukaan ja hormien kunto on hyvä varmistaa. Ohjeet turvalliseen saunomiseen antaa Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry.

Lue lisää


30.5.2016 Into Kustannus: Aurinkoenergia Suomessa – Opas aurinkoenergian käyttöön

Aurinkoenergian hyödyntäminen kannattaa myös Suomessa. Suuren osan vuotta – marras-tammikuu poislukien – säteilyä on niin paljon, että sillä voi tuottaa merkittävän osan tarvittavasta lämmöstä ja sähköstä. Lisäksi varastointitekniikat kehittyvät voimakkaasti ja erityisesti lämpöä on mahdollista varastoida myös kesästä talveen.

Lue lisää

 

13.5.2016 TEM: Työryhmä etsi parasta mallia uusiutuvan energian tukemiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on arvioinut täyttääkö investointitukeen, tuotantotukeen vai vihreisiin sertifikaatteihin perustuva malli parhaiten uudelle uusiutuvan energian tukijärjestelmälle asetetut tavoitteet. Lisäksi se arvioi kilpailuttamista osana uutta tukijärjestelmää. Työryhmä luovutti raporttinsa 13.5.2016 elinkeinoministeri Olli Rehnille.

Lue lisää


11.5.2016 Energiatehokkuussopimukset vuosille 2017-2025 käynnistyvät

Suomessa käynnistyy ensi vuonna neljä uutta energiatehokkuussopimusta vuosille 2017-2025. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.

Lue lisää

 

11.5.2016 Lahti ja Lappeenranta kehittävät: Energiavalinta.fi vertailee kiinteistöjen uusiutuvan energian ratkaisuja

Lahdessa ja Lappeenrannassa on pian entistä helpompaa tutkia uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia ja vertailla niiden kannattavuutta erilaisissa kiinteistöissä. Kuntien Ilmastokonferenssissa Tampere-talolla 12.-13.5. esiteltävä Energiavalinta.fi -verkkopalvelu avautuu käyttäjille kesäkuussa.

Lue lisää


14.4.2016 Bioenergia ry: Selvitys: Pellettitakat tehokkaita korvaamaan sähkölämmitystä

Bioenergia ry:n selvityksen mukaan automaattinen pellettitakka on hyvin kilpailukykyinen korvaamaan sähkölämmitystä uusissa ja saneerattavissa kiinteistöissä. Monipuolisuuden ansiosta pellettitakka sopii niin vesikiertoiseen järjestelmään kuin kuivalämmitysjärjestelmän osaksi.

Lue lisää


6.4.2016 Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Suuri tuulivoimahankkeiden määrä mahdollistaa 20 miljardin tuulivoimainvestoinnit Suomeen

Suomella on mahdollisuus lisätä uusiutuvaa ja kotimaista energiantuotantoa nopeasti. Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) mukaan Suomessa on tällä hetkellä suuri määrä tuulivoimahankkeita, jotka voidaan saada tuotantoon nopealla aikataululla. Yhteensä hankkeita on suunnitteilla yli 12 900 MW:n edestä, joista yli 3 200 MW on jo luvitusvaiheessa tai rakennusvalmiita.

Lue lisää


29.3.2016 Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Ensimmäinen suomalaistutkimus: Lintujen törmäykset tuulivoimaloihin erittäin harvinaisia

FCG on tehnyt linnustovaikutusten seurantatutkimuksen teollisen mittakaavan maatuulipuistojen alueella Perämeren koillisrannikolla, jonne sijoittuu myös merkittävä lintujen muuttoreitti. Tutkimuksen kahden ensimmäisen vuoden tarkkailutulokset osoittavat, että muuttavat linnut selvästi havaitsevat tuulivoimalat ja väistävät yksittäisiä voimaloita tai kiertävät koko tuulivoimapuiston. Tätä tukee myös se, että tarkkailujaksojen aikana ei havaittu yhtään linnun törmäystä tuulivoimalaan eikä löydetty lainkaan kuolleita lintuja voimaloiden alapuolelta maastosta.

Lue lisää


15.3.2016 MMM: Vastuulliset valinnat lautaselle Gastro Helsinki -messuilta

Julkisissa ammattikeittiöissä valmistetaan päivittäin Pohjoismaissa yli kuusi miljoonaa ateriaa. Aterioiden tulisi olla yhtä aikaa maukkaita, terveellisiä ja ympäristönäkökulmasta kestäviä. Maa- ja metsätalousministeriön Vastuulliset valinnat lautasella -yhteisosasto (6k69) kokoaa 16.-18.3. järjestettäville Gastro Helsinki -messuille Helsingin Messukeskukseen vastuullisen ruuan asiantuntijat ja mestarikokit, jotka kertovat omat vinkkinsä siitä, miten ympäristövastuullinen, sesonginmukainen ja terveellinen ruokalautanen voidaan koostaa. Vastuullisia valintoja pohditaan myös Kestävä pohjoismainen ammattikeittiö -seminaarissa 18.3.

Lue lisää


14.3.2016 YM: Lakiehdotus uudisrakennusten energiatehokkuudesta lausunnoille

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta siten, että uusien rakennusten rakentamisessa siirrytään lähes nollaenergiarakennuksiin EU:n yhteisten vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää


2.3.2016 SYKE: Yhteishankinnalla aurinkovoimaloita kaikkiin Manner-Suomen kuntiin

Suomen ympäristökeskus SYKE on käynnistänyt aurinkosähköjärjestelmien kimppahankinnan, johon se on kutsunut mukaan kaikki Suomen kunnat ja kuntien omistamat yhtiöt. Aurinkovoimalat hankitaan leasing-rahoituksella, minkä takia kuntien ei tarvitse investoida niihin itse. Myöskään käyttömenot eivät nouse. Leasing-rahoitteiset kimppahankinnat kehitettiin SYKEn koordinoimassa Hinku-hankkeessa.

Lue lisää


29.2.2016 Öljyalan Palvelukeskus: Aurinkokausi on alkanut – mitä kuuluu keräimille?

Öljylämmitystaloudet ovat löytäneet aurinkolämmön öljyn rinnalle. Auringon avulla voidaan tuottaa valinnan mukaan sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä tai vain lämmintä käyttövettä. Keväällä aurinkolämpöjärjestelmän tilanne kannattaa tarkistaa talven jäljiltä. Järjestelmän asennusta suunnittelevien on hyvä toimia ajoissa, jotta pääsee hyödyntämään alkanutta aurinkokautta.

Lue lisää


26.2.2016 TEM: Raportti: Bio- ja kiertotalouden pilotointiympäristöt Suomessa pieniä

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt selvityksen Suomessa toimivista bio- ja kiertotalouden prosessien ja tuotteiden pilotointiin sopivista koelaitteista. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tekemän tutkimuksen pohjalta on julkaistu raportti, joka on avuksi yrityksille, tutkimustoimijoille ja rahoittajille uusien tuotteiden ja teknologioiden kehitystyössä sekä kaupallistamisessa.

Lue lisää


25.2.2016 TEM: Investointitukea energiakärkihankkeisiin

Hallitus hyväksyi 25.2.2016 valtioneuvoston asetuksen uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista. Tukiohjelma liittyy erityisesti hallituksen ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut” -kärkihankkeeseen 1: ”Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”.

Lue lisää


25.2.2016 TEM: Turpeen vero alenee ja metsähakesähkön tuki nousee 1.3.

Valtioneuvosto hyväksyi tänään metsähakesähkön tukijärjestelmää ja turpeen veron alentamista koskevien muutosten voimaantuloksi 1.3.2016. Turpeen vero alenee 1,9 euroon megawattitunnilta ja samalla metsähakesähkön tuki nousee 18 euroon megawattitunnilta. Tämä parantaa kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä kivihiileen nähden.

Lue lisää


22.2.2016 WWF Suomi: Vuoden 2016 Panda-palkinto on nyt haettavana

WWF Suomi jakaa vuosittain 20 000 euron suuruisen Panda-palkinnon erillisestä Anderssonin rahastosta. Nyt haettavana oleva palkinto on summaltaan yksi Suomen suurimmista ympäristötunnustuksista. Sillä edistetään ja palkitaan aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita.

Lue lisää


19.2.2016 Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Rakennettu tuulipuisto muutti tuulivoima-asenteita myönteisemmiksi Luhangassa

Jyväskylän yliopistoon tehdyssä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin Luhangan kunnan asukkaiden suhtautumista tuulivoimaan ennen tuulivoimapuiston rakentamista ja voimaloiden käyttöönoton jälkeen.

Lue lisää


12.2.2016 HSY: Toimiva puuvaja pitää polttopuut kuivina -kuvakisa

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kuvakisassa etsittiin esimerkkejä toimivista puuvajoista. Kuvia lähetti 33 osallistujaa ympäri Suomea. Ilmianna toimiva puuvaja -kuvakilpailun voittanut puuvaja löytyi Kirkkonummelta. Kuvakisaan osallistuneet esittelevät vaihtoehtoja pressun alla säilyttämiselle.

Lue lisää


27.1.2016 Suomen Hyötytuuli Oy: Suomen Hyötytuuli rakentaa merituulipuiston Porin Tahkoluotoon

Suomen Hyötytuuli Oy toteuttaa merituulipuiston Porin Tahkoluotoon. Maailman ensimmäisen jääolosuhteisiin suunnitellun merituulipuiston rakentaminen alkaa tänä keväänä. Kymmenen tuulivoimalan puiston rakennuskustannukset ovat hieman alle 120 miljoonaa euroa.

Lue lisää


26.1.2016 Öljyalan Palvelukeskus: Lämmittäjällä nyt hyvä sauma kunnostuksiin

Öljylämmittäjillä on tänä vuonna hyvä sauma käyttää öljylaskussa säästyvät eurot huoltoihin ja kunnostuksiin, jotka parantavat lämmityksen energiatehokkuutta. Nyt kannattaa harkita, onko aika vaihtaa ikääntynyt kattila tehokkaaseen nykykattilaan ja sopisiko taloon jokin uusiutuvaa energiaa käyttävä rinnakkaisenergiaratkaisu.

Lue lisää


26.1.2016 Energiavirasto: Uusiutuvan energian tavoite ylittyi etuajassa

”Suomen vuodelle 2020 asetettu EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukainen 38 prosentin tavoite ylitettiin vuonna 2014. Arvion mukaan viime vuonna oltiin jo lähellä 40 prosenttia, vaikka uusiutuvan energian tuotanto hieman vähenikin vuoteen 2014 verrattuna. Tämä johtuu siitä, että energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö vähenivät suhteessa enemmän. Energian kokonaiskulutus on vähentynyt nyt jo viisi vuotta peräkkäin”, kertoi johtaja Pekka Ripatti Energiaviraston uusiutuvan energian ajankohtaispäivillä Helsingissä.

Lue lisää


21.1.2016 SULPU: Viime vuonna asennetut 60 000 lämpöpumppua lisäsivät lähes 1 TWh uusiutuvan energian käyttöä talojen lämmityksessä

Suomessa on jo 730 000 lämpöpumppua. Ne raastavat talojen ympäriltä energiaa yli 5 terawattituntia vuodessa. Lämpöpumppu on ylivoimaisesti suosituin lämmitysmuoto uusissa pientaloissa, ja ne korvaavat vauhdilla vanhoissa taloissa öljy- ja sähkölämmitystä ja myös kaukolämpöä. Suomalaiset sijoittivat vuonna 2015 lämpöpumppuihin noin 350 miljoonaa euroa, omia rahojaan.

Lue lisää


21.1.2016 Fortum: Aaltovoimaa ensimmäistä kertaa pohjoismaiseen sähköverkkoon

Ruotsin länsirannikolla sijaitsevan Sotenäsin aaltovoimapuiston ensimmäiset poijut yhdistettiin aaltovoimageneraattoreihin viime viikolla, ja laitos tuottaa nyt sähköä pohjoismaiseen sähköverkkoon.

Lue lisää


21.1.2016 YM: Ilmastopaneeli nimitetty uudelle nelivuotiskaudelle

Suomen ilmastopaneeli jatkaa työtään uudella kokoonpanolla ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelun tukena. Valtioneuvosto nimitti 21.1.2016 nelivuotiskaudeksi 15-henkisen paneelin, jonka puheenjohtajana toimii ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistolta. Ensimmäistä kertaa paneeli asetettiin joulukuussa 2011.

Lue lisää


20.1.2016 Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Ennätyksellinen tuulivoimavuosi 2015 – tuplattu tuotanto ja jätti-investoinnit

Uuteen tuulivoimakapasiteettiin investoitiin viime vuonna ennätysmäärä, yli puoli miljardia euroa, jonka seurauksena kansallinen kapasiteettimme ylitti vuoden lopulla 1 000 MW:n rajan. Ennätyksellistä oli myös tuulisähkön tuotanto, joka tuplaantui viime vuoden aikana – kotimaista tuulisähköä tuotettiin 2,3 TWh. Määrä vastaa yli puolta Helsingissä vuosittain kulutettavasta sähköstä.

Lue lisää


19.1.2016 TEM: Laaja biotalouspaneeli lisää alan toimijoiden vuorovaikutusta

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama biotalouspaneeli kokoontui ensimmäisen kerran 19.1.2016. Se edistää Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeen sekä biotalousstrategian toteutusta ja lisää elinkeinojen, hallinnon, tutkimuksen ja kansalaisjärjestöjen vuoropuhelua.

Lue lisää


7.1.2016 YM: Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta. Energiatodistus on työkalu uudisrakentamisessa sekä myynti- ja vuokraustilanteissa rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen. Energiatodistusvelvoitteet koskevat vain rakennuksia, joita lämmitetään tai jäähdytetään.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 23.2.2017

Tulosta sivu