Muut tiedotteet 2015

2.12.2015 TEM: Työryhmä arvioi biopolttoaineiden edistämiseksi tarvittavia toimia

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään 1.12.2015 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää biopolttoaineiden epäsuoria maankäytön muutoksia koskevan ILUC-direktiivin edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön sekä arvioida biopolttoaineiden edistämiseksi tarvittavia toimia vuoden 2020 jälkeen.

Lue lisää


27.11.2015 TEM: Sakari Oksanen IRENA:n varapääjohtajaksi

Sakari Oksanen on valittu kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön IRENA:n varapääjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 15.12.2015.

Lue lisää


26.11.2015 Energiavirasto: Tuulivoiman kiintiöhakemusten käsittely pysähtyy, kiintiö ei vielä sulkeudu

Syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten, käsittelyssä olevien hyväksymishakemusten, voimassa olevien kiintiöpäätösten ja muiden varausten määrä lähestyy 2 500 megavolttiampeerin (MVA) rajaa.

Lue lisää


25.11.2015 TEM ja ELY-keskukset: Aurinkosähkö ja tuulivoima kasvattavat osuuksiaan uusiutuvan energian tuotannossa

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun julkaisema uusiutuvan energian toimialaraportti arvioi aurinko- ja tuulivoiman osuuden kasvavan, puuperäisten energialähteiden yhä ollessa merkittävin uusiutuvan energian lähde. EU-laskennan mukainen uusiutuvan energian osuus oli vuonna 2014 enintään 37 prosenttia loppukulutuksesta.

Lue lisää


25.11.2015 TEM: TEM selvittää uusiutuvan energian uutta tukijärjestelmää

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uusiutuvan energian tukijärjestelmäksi. Työryhmän toimikausi on 1.12.2015-29.4.2016.

Lue lisää


11.11.2015 Trafi: Romutuspalkkiokokeiluun varatut valtion rahat on käytetty

Suursuosion saavuttaneelle romutuspalkkiokokeilulle myönnetty viiden miljoonan euron lisärahoitus on nyt loppunut ja romutuspalkkiokokeilu näin ollen päättynyt.

Lue lisää


10.11.2015 Lappeenrannan kaupunki: Lappeenrannan ilmasto-ohjelman päästövähennystavoite saavutettu etuajassa

Lappeenrannan kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuoden 1990 tasosta jo 38 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että päästövähennystavoite on saavutettu etuajassa. Kaupunginvaltuuston 28.9.2009 hyväksymässä Lappeenrannan ilmasto-ohjelmassa tavoitteeksi asetettiin, että Lappeenranta vähentää alueensa kasvihuonepäästöjä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Lue lisää


9.11.2015 Energiateollisuus: Kaukolämpöasiakkaat säästävät lämmitysenergiaa – rakennusten lämmityksen ominaiskulutus laskee tasaisesti

Kaukolämmitetyn rakennuskannan keskimääräinen ominaiskulutus on pienentynyt kymmenen edeltävän vuoden aikana reilusti yli kymmenen prosenttia. Kaukolämmön käyttöä on helppo vähentää tekemällä järkeviä säästötoimia, koska se on käyttäjälleen yksinkertainen lämmitysmuoto.

Lue lisää


4.11.2015 Trafi: Romutuspalkkiokokeiluun varatut valtion rahat pian käytetty

Suursuosion saavuttaneelle romutuspalkkiokokeilulle myönnetty viiden miljoonan euron lisärahoitus näyttäisi loppuvan ensi viikolla. Valtion myöntämän 1 000 euron romutuspalkkio-osuuden voi saada vain niin kauan kuin rahaa riittää.

Lue lisää


3.11.2015 Trafi: Romutuspalkkion suosio jatkuu

Romutuspalkkiokokeilulle myönnetty 5 miljoonan euron lisärahoitus näyttää loppuvan lähiaikoina – reilusti ennen vuoden loppua. Kokeilu on mahdollistanut kaiken kaikkiaan noin 8 000 pieniruokaisen uuden auton hankinnan ja vauhdittanut selvästi autokannan uusiutumista.

Lue lisää


2.11.2015 TTS Työtehoseura: Vain kuiva puu palaa tehokkaasti – URBAANI PUUVAJA haastaa pressun alla säilytetyn puukasan

Urbaani puuvaja -hankkeessa kehitetään uudenlaisia polttopuun kuivumista edistäviä polttopuun varastointi- ja palveluratkaisuja kaupunkien pientaloalueille. Uudet puuvajamallit luodaan suunnittelukilpailun ja yritysyhteistyön avulla. Hankkeessa myös tiedotetaan oikeista polttopuun säilyttämisen ja polttamisen käytännöistä.

Lue lisää


27.10.2015 Öljy- ja biopolttoaineala: Öljylämmityslaskussa säästyvät eurot kannattaa käyttää huoltoihin ja remontteihin

Lämmitysöljy on halventunut maailmanmarkkinahintojen pudotessa, ja monien asiantuntija-arvioiden mukaan hinnat maailmanmarkkinoilla saattavat pysytellä alhaalla myös pitkälle eteenpäin. Öljylämmittäjien kannattaakin nyt käyttää öljylaskussa säästyvät eurot huoltoihin ja remontteihin, jotka parantavat lämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta, todetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Lue lisää


12.10.2015 Työterveyslaitos ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä tutkittiin Suomessa – kahden tuulivoima-alueen välillä suuria eroja

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin miten tuulivoimaloiden ääni koetaan kahden kilometrin etäisyydellä kahdella eri tuulivoima-alueella. Tutkimustulokset osoittavat, että paikalliset erot tuulivoiman ja tuulivoimaloiden äänen kokemisessa ovat suuria. Aiempien tutkimustulosten tapaan tutkimuksen tulokset vahvistavat, että äänilähteen läheisyys ei yksin selitä äänen häiritsevyyttä. Tutkimuksessa löydettiin myös uusi muuttuja, joka oli yhteydessä äänen häiritsevyyden kokemisen kanssa.

Lue lisää


6.10.2015 VTT: Sähköinen E-PASS-työkalu auttaa arvioimaan rakennuksen korjaustoimenpiteet nopeasti

Teknologian tutkimuskeskus VTT kehitti rakennusalan, taloyhtiöiden ja omakotitalojen käyttöön ilmaisen, sähköisen työkalun, jolla voi helposti arvioida erilaisten energiakorjaustoimenpiteiden vaikutuksia ennen ja jälkeen.

Lue lisää


1.10.2015 YM: Energiatodistukseen tulossa muutoksia, lakiesitys lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen, jossa esitetään muutoksia rakennusten energiatodistukseen.

Lue lisää


24.9.2015 YM: Työryhmä valmistelemaan kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamista

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on asettanut työryhmän, joka ryhtyy valmistelemaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti lyhentää kaavoituksen ja rakentamisen päätösprosesseja. Työryhmässä on edustettuna keskeiset sidosryhmät.

Lue lisää


24.9.2015 Lähienergia ry: Aalto-yliopiston FinSolar-hanke – Tuore tieto osoittaa, että aurinkoenergia-alan läpimurto toteutumassa Suomessa 2015-2016

”Kansainvälisesti aurinkoalan nopea kasvu alkoi jo viisi vuotta sitten, mutta nyt näyttäisi vihdoin siltä, että kasvu kiihtyy myös Suomessa. Vaikka ollaan vielä aivan kasvun alussa, niin suunta alkaa olla oikea”, totesivat FinSolar-projektin tutkijat seminaarissa.

Lue lisää


3.9.2015 TEM: Syöttötariffijärjestelmä sulkeutumassa tuulivoimaloiden osalta

Hallitus antoi tänään 3.9.2015 esityksen eduskunnalle, jonka mukaan lakia uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta muutettaisiin.

Lue lisää


18.8.2015 Ilmatieteen laitos: Ilmatieteen laitos tutkii säätilanteiden vaikutusta aurinkoenergian tuotantoon oman aurinkovoimalan avulla

Ilmatieteen laitoksen päätoimipisteen katolle Helsingin Kumpulaan on pystytetty kesän aikana 80 aurinkopaneelia. Energiantuotannon lisäksi aurinkovoimalan avulla tutkitaan, miten erilaiset sääolot vaikuttavat energiantuotantoon.

Lue lisää


13.8.2015 YM ja WWF Suomi: Luonnonvarat loppuivat tänään – kasvanut hiilijalanjälkemme aikaisti maailman ylikulutuspäivää lähes viikolla

Tänään torstaina 13. elokuuta ihmiset ovat kuluttaneet loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Ylikulutuspäivä tuli tänä vuonna ennätyksellisen aikaisin, lähes viikkoa aiemmin kuin viime vuonna. Ylikulutuspäivän aikaistumiseen vaikuttaa eniten kasvanut hiilijalanjälkemme.

Lue lisää


11.8.2015 Kirkon tiedotuskeskus: Teologien ja luonnontieteilijöiden kannanotto – Ilmastonmuutos haastaa maailmankatsomuksemme

Teologit ja luonnontieteilijät vaativat yhteisessä 11.8.2015 julkaistussa kannanotossaan nopeaa toimintaa ilmastonmuutoksen haittojen lieventämiseksi. Vaadittavat muutokset ovat niin suuria, että niiden aikaansaaminen vaatii sekä luonnontieteellistä osaamista että ihmistieteellistä ymmärrystä. Ilmastonmuutos haastaa ihmiskuntaa maailmankatsomuksellisella tasolla.

Lue lisää


3.8.2015 YM: Askarruttaako tuulivoimarakentaminen? Valtakunnallinen tuulivoimaneuvonta auttaa suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä

Uusi neuvontapalvelu tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä. Valtakunnallinen palvelu on tarkoitettu esimerkiksi kunnille, maakunnan liitoille, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskus), toiminnanharjoittajille ja kansalaisille.

Lue lisää


8.7.2015 Aalto-yliopisto: Aurinkoenergia synnyttää suomalaista työtä

Aurinkoenergiahankinnan arvontuotosta yli puolet jää Suomeen, tuore Aalto-yliopiston arvoketjuanalyysi osoittaa.

Lue lisää


15.6.2015 Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY: Pidä tulikukko loitolla: Varmista mökki- ja saunahormien paloturvallisuus

Kesämökin ja mökkisaunan tulisijan ja kiukaan sekä niiden hormien kunto on hyvä varmistaa vuosittain varsinkin, jos niitä ei käytetä jatkuvasti. Ohjeet turvalliseen puulämmitykseen ja saunomiseen antaa Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry.

Lue lisää


12.6.2015 Energiavirasto valmistautuu lain uusiutuvan energian asentajien kouluttajan hyväksymisestä voimaantuloon

Laki uusiutuvan energian asentajien kouluttajan hyväksymisestä (38/2015) astuu voimaan 1.10.2015. Lain tultua voimaan Energiavirasto hyväksyy kouluttajat, jotka antavat sertifiointiin johtavaa asentajien vapaaehtoista täydennyskoulutusta.

Lue lisää


4.6.2015 Tukes: Lämpöpumpun saa asentaa vain rekisteröity asennusliike

Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ajoneuvojen ilmastointilaitteet sisältävät ilmastolle haitallista kylmäainetta. Sen vuoksi niitä sisältäviä laitteita saavat käsitellä vain ammattilaiset, joilla on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) myöntämä kylmäalan pätevyys.

Lue lisää


22.5.2015 YM: Ilmastolaki voimaan 1. kesäkuuta, toimeenpano alkaa keskipitkän aikavälin suunnitelmalla

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tänään vahvistanut ilmastolain. Laki tulee voimaan 1.6.2015.

Lue lisää


5.5.2015 Aalto-yliopisto: Aurinkolämmöstä on tullut Suomessa kilpailukykyinen energiantuotantomuoto

Erityisen kannattavia ovat yritysten ja kuntien aurinkolämpöinvestoinnit, tuore Aalto-yliopiston selvitys osoittaa.

Lue lisää


5.5.2015 Ympäristöministeriö: Hometalkoot.fi kasvoi kerrostalon mitalla

Uusi verkkopalvelu kosteus- ja homevaurioiden tunnistamiseen kerrostaloissa.

Lue lisää


27.4.2015 Valtiovarainministeriö ja Tulli: Sähkön pientuotannon verotus helpottuu toukokuun alussa

Toukokuun alusta tulee voimaan sähkön pientuotantoa ja erityisesti aurinkosähköjärjestelmien verotusta selkeyttävä ja helpottava lakimuutos. Keskeisempänä muutoksena on, että alle 100 kVA:n nimellistehoiset sähköntuotantolaitokset ja niitä suuremmat laitokset, joiden vuosituotanto on enintään 800 000 kWh, vapautetaan sähköverovelvollisuudesta.

Lue lisää


2.4.2015 TEM: Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalle 32 miljoonaa euroa energiatukea

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 2.4.2015 Metsä Fibre Oy:lle 32 120 000 euroa energiatukea Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan investointeihin. Tukea myönnettiin laitoksen uutta teknologiaa sisältäviin energiakonsepteihin. Biotuotetehdas edistää uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä sekä energian tuotannon ja käytön tehostamista sekä niihin liittyvää uuden teknologian käyttöönottoa.

Lue lisää


1.4.2015 TEM: Virkamiesselvitys listaa uuden hallituksen päätettäväksi tulevia energia-asioita

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima virkamiesselvitys listaa asioita, joista on varauduttava tekemään energiapoliittisia valintoja tulevalla vaalikaudella. Selvitys käsittelee erityisesti uusiutuvaan ja hajautettuun energiaan sekä energiamarkkinoihin liittyviä politiikkavaihtoehtoja ja päätöksenteossa huomioon otettavia näkökohtia ottamatta kuitenkaan kantaa tuleviin valintoihin.

Lue lisää


30.3.2015 Teknologiateollisuus ry: Selvitys: Liikenteen sähköistyminen luo työtä ja vientiä

Liikenteen sähköistymisellä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomen talouteen ja työllisyyteen. Sähköisten henkilöautojen osuuden noustessa 15 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja lähiliikenteen sähköistyessä merkittävissä määrin, kohenee vaihtotaseemme 165 miljoonalla eurolla.

Lue lisää


30.3.2015 Suomen Akatemia: Uusi energia -akatemiaohjelma keskittyy innovatiivisiin energiaratkaisuihin

Tänä vuonna käynnistyneellä Uusi energia -akatemiaohjelmalla haetaan ratkaisuja energia-alan tulevan muutoksen hallintaan. Suomen Akatemian uudessa ohjelmassa luodaan tulevaisuuden malleja energiantuotantoon ja -kulutukseen, haetaan ratkaisuja parempiin energiapalveluihin kuluttajille ja tutkitaan mahdollisuuksia hallittuun ja kestävään energiajärjestelmän joustoon ja hajauttamiseen. Ohjelman avajaisseminaari pidetään tänään Helsingissä.

Lue lisää


25.3.2015 TEM: Vastuullisuuden painottaminen julkisissa hankinnoissa vaatii johdon sitoutumista

Johdon sitoutuminen, työntekijöiden henkilökohtainen kiinnostus vastuullisuuskysymyksiin ja kansalaismielipide edesauttavat yhteiskuntavastuun huomioimista julkisissa hankinnoissa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tuore selvitys.

Lue lisää


23.3.2015 WWF Suomi: Älä heitä ruokaa roskiin – ruokahävikillä on mittavat ilmastovaikutukset

Suomessa heitetään päivittäin miljoona kiloa ruokaa roskiin. Syömättä jääneellä ruualla on merkittävät ilmastovaikutukset, mutta onneksi ruokahävikkiä on helppo vähentää. Viikon päästä vietettävä ympäristöjärjestö WWF:n Earth Hour kannustaa ihmisiä kiinnittämään huomiota omien ruokailutottumustensa ilmastovaikutuksiin.

Lue lisää


19.3.2015 TEM: Hakesähkön tuotantotukeen 13 prosentin lisäys, järeän puun tuki laskee

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki on nousemassa 18 euroon megawattitunnilta. Tuki on tällä hetkellä 15,9 euroa. Tuotantotuki putoaa kuitenkin 60 prosenttiin, jos hake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista.

Lue lisää


12.3.2015 TEM: Simo Nurmi Energiaviraston ylijohtajaksi

Valtioneuvosto on nimittänyt 12.3.2015 diplomi-insinööri Simo Nurmen Energiaviraston ylijohtajaksi ajalle 1.4.2015-31.3.2022.

Lue lisää


12.3.2015 Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia

Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia. Pientalojen energiatodistuksen kehittämistä selvittänyt asiantuntijatyöryhmä luovutti raporttinsa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle 12.3.2015.

Lue lisää


9.3.2015 CLEEN: Pumppukäyttöjen energiasäästöpotentiaali merkittävä

Energiatehokkuuden parantaminen teollisuuden ja yhteiskunnan prosesseissa on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla ihmiskunnan tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään. Pumppaussysteemien energiasäästöpotentiaali on merkittävä, sillä pumppujen käyttämän sähkön osuus voi olla jopa kolmannes eri tuotanto- ja palveluprosessien kokonaissähkönkulutuksesta.

Lue lisää


6.3.2015 YM: Eduskunta hyväksyi ilmastolain

Eduskunta on tänään hyväksynyt ilmastolain selvällä enemmistöllä. Ilmastolaki on hallituksen ja eduskunnan työkalu, jolla Suomen päästövähennystavoitteet saavutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Lue lisää


2.3.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry: Vakava huoli EU:n biopolttoainelainsäädännön kehityssuunnasta

Suomi on edelläkävijä edistyksellisten jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden valmistuksessa. Biopolttoainetoimijoiden näkökulmasta selkeät poliittiset linjaukset kehittyneiden biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi, oikeudenmukainen kestävyyslainsäädäntö ja aidot sisämarkkinat vakauttaisivat toimintaympäristöä, lisäisivät markkinoiden ennustettavuutta ja varmistaisivat, että alalle investoidaan myös jatkossa, painottaa Öljy- ja biopolttoaineala ry.

Lue lisää


25.2.2015 TEM: Vapaavuori: Komission ehdotus energiaunionista keskittyy olennaiseen

Euroopan komissio julkaisi 25.2.2015 tiedonannon EU:n energiaunionista. Käytännössä kyse on EU:n uudesta energiapoliittisesta strategiasta, jossa komissio linjaa tulevaa työtään ja tarkastelee millä energiapolitiikan osa-alueella kaivataan lisää yhteisötason toimia.

Lue lisää


24.2.2015 TEM: Spinnova Oy:n puukuitulankahanke biojalostamokilpailun voittoon

Spinnova Oy on voittanut uudella tekstiilikuidun tuotantoteknologiallaan työ- ja elinkeinoministeriön järjestämän kansainvälisen biojalostamokilpailun. Kisan kaksi muuta palkittua ehdotusta ovat Biovakka Suomi Oy:n biokaasun, ravinteiden ja liikennepolttoaineiden tuotannon yhdistävä konsepti ja Kemijärvi konsortion ehdotus uusien biomateriaalien ja -kemikaalien tuotannosta kotimaisella teknologialla.

Lue lisää


11.2.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry: E10-bensiinin osuus nousi 61 prosenttiin vuonna 2014

Suomessa vuonna 2014 myydystä bensiinistä 61 prosenttia oli 95 E10 -bensiiniä, ilmenee Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastosta. Autokannan uudistumisesta johtuen E10-bensiinin osuus bensiinin myynnissä on noussut vuosittain siitä lähtien, kun E10-bensiini otettiin käyttöön vuonna 2011.

Lue lisää


4.2.2015 YM ja OKM: Ympäristökasvatuksen kehittämiseksi ympäristöministeriön sekä ja opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen, opetusministeri Krista Kiuru sekä kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen ovat tänään asettaneet työryhmän, jonka tavoitteena on kehittää ympäristökasvatusta ja -tietoisuutta. Ministeriöt päättävät jatkotoimista työryhmän esitysten pohjalta.

Lue lisää


29.1.2015 YM: Uutta tietoa energiaköyhyydestä

Energiaköyhyys tarkoittaa tilannetta, jossa ihmisellä on vaikeuksia ylläpitää tai tyydyttää perustarpeita energian kustannusten takia. Energian korkea hinta voi esimerkiksi estää asukasta pitämästä asunnossa haluamaansa lämpötilaa.

Lue lisää


29.1.2015 TEM: Hallitus esittää muutosta hakesähkön tuotantotukeen järeän puun osalta

Hallitus antoi 29.1.2015 esityksen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Esitys on osa kotimaisten polttoaineiden kilpailukyvyn parantamiseksi annettua kokonaisuutta. Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki on tänä vuonna 15,9 euroa megawattitunnilta. Turpeen veroalennuksen toteutuessa vuoden 2016 alussa tuki nousisi 18 euroon megawattitunnilta.

Lue lisää


29.1.2015 Energiateollisuus ry: Metsähakkeen tukirajaus lisäisi byrokratiaa ja vaarantaisi metsäenergian käytön lisäystavoitteet

Hallituksen tänään päättämä esitys jakaa metsähakkeen tuki kahteen luokkaan on ristiriidassa metsähakkeen käytön lisäämistavoitteen sekä byrokratian ja hallinnollisen taakan vähentämistavoitteiden kanssa. Lausuntokierroksella se sai murskakritiikin. Ihmettelemme hallituksen kiirettä viedä esitystä kovalla kiireellä eteenpäin, vaikka sen sisältö on monin tavoin ongelmallinen, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Lue lisää


29.1.2015 YM: Korjaus- ja energia-avustuksiin myönnetään 40 miljoonaa ja tulorajoja korotetaan 15 prosentilla

Valtion vuoden 2015 talousarvion mukaan saa korjaus- ja energia-avustuksiin myöntää 40 miljoonaa euroa valtion asuntorahastosta. Avustusten myöntämisessä painotetaan edelleen hissien asentamista jälkikäteen hissittömiin asuinrakennuksiin sekä liikkumisesteiden poistamista asuinrakennuksissa. Avustusten painopisteenä ovat myös vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Lue lisää


21.1.2015 SULPU: Lämpöpumppujen myyntimäärät kasvoivat – 670 000 lämpöpumppua kahmivat talojen ympäriltä 5 TWh uusiutuvaa energiaa

Lämpöpumppuja myytiin viime vuonna 67 000 kpl. Määrä kasvoi 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Lue lisää


21.1.2015 Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Yli miljardi kWh – kotimainen tuulivoima merkittävään rooliin vuonna 2014

Mennyt vuosi jatkaa menestyksellisten tuulivoimavuosien sarjaa. Hyvin vauhtiin päässyt tuulivoimarakentaminen on jatkunut ja ennätyslukuja tahkottiin niin uusien tuulivoimaloiden rakentamisen kuin tuulisähköntuotannonkin osalta.

Lue lisää


20.1.2015 YM: Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyö käyntiin

Ympäristöministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan lähes nollaenergiarakentamista koskevaa lainsäädäntöä. Taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD), joka edellyttää jäsenmailta useita kansallisia ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Hallituksen esitys lähes nollaenergiarakentamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2016.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 23.2.2017

Tulosta sivu