Muut tiedotteet 2013

31.12.2013 Energiamarkkinavirasto: Nimi muuttuu – tehtäväalue kasvaa

Energiamarkkinavirasto on 1.1.2014 lähtien Energiavirasto. Nimenvaihdos tuli ajankohtaiseksi viraston tehtävien laajentuessa. Uutta virastoa koskeva laki vahvistettiin 13.12.2013.

Lue lisää


18.12.2013 TEM: Tuulivoiman edistämistyöryhmä luovutti raporttinsa Vapaavuorelle

Tuulivoimarakentamisen edistämisen keskeisimmät haasteet liittyvät meluun, kaavoitukseen, ympäristövaikutuksen arviointiin, lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ja sujuvoittamiseen sekä rakentamisen paikallisen hyväksyttävyyden lisäämiseen. Näitä kysymyksiä pohtinut tuulivoiman edistämistyöryhmä luovutti 18.12.2013 ehdotuksensa elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle.

Lue lisää


16.12.2013 TEM: Työryhmä selvittämään pienimuotoisen energiatuotannon edistämistä

Keväällä 2013 päivitetyn energia- ja ilmastostrategian linjausten mukaisesti hallitus haluaa edistää sähkön ja lämmön pientuotantoa ja tukea näin paikallisia ratkaisuja ja lisätä myös uusiutuvan energian käyttöä.

Lue lisää


12.12.2013 TEM: Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistehtäviä ministeriöstä uuteen Energiavirastoon

Energiamarkkinavirasto muuttuu vuoden vaihteessa Energiavirastoksi. Samalla sen tehtävät lisääntyvät, kun virastoon siirtyy energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistehtäviä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lue lisää


12.12.2013 NIB: NIB rahoittaa ensimmäisen puusta uusiutuvaa dieseliä valmistavan biojalostamon Lappeenrannassa

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja UPM-Kymmene Oyj ovat allekirjoittaneet 50 miljoonan euron lainasopimuksen maailman ensimmäisen puusta uusiutuvaa dieseliä valmistavan teollisen biojalostamon rakentamiseksi Lappeenrantaan.

Lue lisää


11.12.2013 TEM: Energiatehokkuussopimuksilla iso rooli energiatehokkuusdirektiivin toteutuksessa

Suomi toimitti 5.12.2013 asetettuun määräaikaan mennessä Euroopan komissiolle suunnitelman toimenpiteistä, joiden avulla tavoitellaan vuosina 2014-2020 energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan mukaista sitovaa kumulatiivista energiansäästöä.

Lue lisää


10.12.2013 Bioenergia ry ja Lämmitysenergia Yhdistys ry: Tekninen suositus ohjaa hyvään pellettilämmityksen asennukseen

Bioenergia ry ja Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) ovat tehneet yhteistyössä ensimmäisen teknisen suosituksen koskien pellettilämmitystä. Reilun puolen vuoden aikana toteutettu ”Teknillinen suositus TS-10: Puupellettiä käyttävien lämmityslaitteistojen asentaminen ja paloturvallisuus” julkaistaan LEY:n teknisten suositusten julkaisusarjassa.

Lue lisää


28.11.2013 TEM: Vapaavuori: Yritysten kannattaa tarttua bioenergian tarjoamiin mahdollisuuksiin

– Olemme asettaneet tavoitteeksemme hiilineutraalin yhteiskunnan vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että muutamme energiantuotantomme painopistettä kohti uusiutuvia ja puhtaita energiatuotannon muotoja. Metsäbiomassalla ja bioenergialla on tässä kehityksessä erittäin keskeinen rooli, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori linjasi 28.11.2013 Bioenergiapäivillä Helsingissä.

Lue lisää


28.11.2013 TEM: Puurakentaminen ja puutuoteratkaisut tukevat kasvavaa biotaloutta

– Valtiovalta haluaa lisätä puurakentamista, koska se on erityisesti ympäristön sekä aluetalouden ja työllisyyden kannalta kestävä ratkaisu. Samalla voidaan lisätä puutuotteiden kysyntää ja vientimahdollisuuksia ja saada aikaan jopa 6 000 uutta työpaikkaa Suomeen, totesi työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen 28.11.2013 Helsingissä Metsäalan strategisen ohjelman seminaarissa.

Lue lisää


27.11.2013 YM: Asetus tuulivoiman melutasoista valmisteille

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa koskevista suunnitteluohjearvoista valmistellaan valtioneuvoston asetus kevään 2014 aikana, kertoi asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivillä keskiviikkona 27.11.

Lue lisää


20.11.2013 EUR-ISA: Maiden rajoja ylittävä resurssitehokkutta edistävä yhteistyöverkosto aloitti toimintansa

Cacao shells from Belgium could soon be heating homes and businesses across the UK this winter as part of a cross-border collaboration between two industrial symbiosis programmes. The scheme could see quantities of the fibrous outer shell of the bean exported from Belgium to the UK where it will be used to create biofuel suitable for use in domestic and commercial heating systems.

Lue lisää

 

19.11.2013 Finnwatch: Kuntien hankinnoissa ei kiinnitetä huomiota vastuullisuuteen

Finnwatch tutki kuntien tekemiä tekstiili-, elektroniikka-, katukivi- ja elintarvikehankintoja viimeisen vuoden ajalta. Selvityksessä käytiin läpi 76 tarjousasiakirjaa, joihin liittyi hankintoja maista, joissa on kohonnut riski erilaisiin tuotannon ihmisoikeusloukkauksiin.

Lue lisää


15.11.2013 Liikennevirasto: Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten hakuaika vuodelle 2014 on alkanut

Valtionavustuksen hakeminen liikkumisen ohjaus -toimintaan vuodelle 2014 on alkanut ja hakemukset tulee jättää viimeistään 31.12.2013. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt sekä yhdistykset. Liikkumisen ohjausta tuetaan Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti joukkoliikenteen valtionavustuksilla.

Lue lisää


15.11.2013 Jätelaitosyhdistys: Kierrätetty olohuone ilmastotyössä – Eurooppa vähentää jätettä 16.-24. marraskuuta

Ilmastonmuutosta voi hillitä vähentämällä jätteen syntymistä ja kierrättämällä. Euroopan jätteen synnyn ehkäisyviikko 16.-24.11.2013 pyrkii tuomaan jätteen vähentämisen ideoita konkreettisiksi arkeen.

Lue lisää

 

14.11.2013 TEM: Vapaavuori: Kilpailukyvyn turvaamiselle lisää painoarvoa EU:n energiapolitiikassa

– Energiapolitiikan tavoitteet määritellään usein kolmioksi, jonka kärkinä ovat huoltovarmuuden turvaaminen, ympäristö- ja ilmastokysymykset sekä kilpailukyvyn turvaaminen. Määriteltäessä EU:n vuoden 2020 ilmasto- ja energiatavoitteita, elettiin aivan toisenlaisessa maailmassa kuin nyt ja kilpailukyky jäi vähemmälle huomiolle, arvioi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori 14.11.2013 Energiateollisuus ry:n syysseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää


11.11.2013 SYKE ja Ilmatieteen laitos: Mustahiilen arktisista ilmastovaikutuksista kertova sivusto avattu

Uudella www.maceb.fi -sivustolla annetaan tietoa mustahiilestä, sen päästölähteistä, hillitsemiskeinoista ja vaikutuksesta ilmastoon maailmanlaajuisesti, erityisesti Euroopassa ja arktisella alueella.

Lue lisää


8.11.2013 Tukes: Kodinkoneilta vaaditaan jatkossa entistä parempaa energiatehokkuutta

Astian- ja pyykinpesukoneilta sekä kuivausrummuilta vaaditaan jatkossa entistä parempaa energiatehokkuutta ja muita energiankulutuksen vähentämiseen kannustavia ominaisuuksia, kun EU:n ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset tulevat voimaan marras-joulukuussa. Vuoden päästä tulee myös vaatimuksia pölynimureiden energiatehokkuudelle ja ominaisuuksille.

Lue lisää


29.10.2013 Maa- ja metsätalousministeriö: Ilmastonmuutoksen vaikutukset otettava huomioon jokapäiväisessä toiminnassa

Suomella on hyvät edellytykset sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Meillä on totuttu säätilojen suuriin vaihteluihin, yhteiskunnan rakenteet ovat toimivia ja suomalaiset ovat tiedostavia ja vastuuta kantavia, painotti maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio avatessaan keskustelutilaisuuden kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategian päivittämisestä.

Lue lisää


29.10.2013 st1: Jätepohjaisen kotimaisen etanolipolttonesteen käyttö laajenee – Ensimmäiset etanolilla kulkevat bussit liikenteeseen Helsingissä

RED95-etanolidieselhanke laajenee joukkoliikenteeseen ja tuo kotimaisen jätepohjaisen bioetanolin nyt myös bussien polttoaineeksi. Hankkeen tekniikka perustuu Scanian etanolidiesel-teknologiaan ja polttonesteenä käytetään energiayhtiö St1:n jätepohjaista lähes hiilineutraalia etanolia sisältävää RED95-biopolttoainetta.

Lue lisää

 

25.10.2013 YM: Rakentamisen materiaalitehokkuusohjelmalla vähennetään jätteen syntymistä

Rakennus- ja kiinteistöalan materiaalitehokkuutta pohtinut työryhmä luovutti torstaina ympäristöministeri Ville Niinistölle ehdotuksensa alan materiaalitehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi. Työryhmä koostui kiinteistö- ja rakennusalan sekä jätehuoltosektorin asiantuntijoista.

Lue lisää


25.10.2013 Trafi: Trafi perää rohkeita avauksia tulevaisuuden liikenteen puolesta

”Liikenteen tulevaisuuden läpimurrot tehdään uusien näkökulmien ja rohkeiden avausten avulla”, sanoi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Kari Wihlman: ”Nykyaikainen viranomainen toimii mahdollistajana. Liikenteen viranomaisena me Trafissa olemme valmiita ennakkoluulottomasti katsomaan asioita uudesta näkökulmasta ja toimimaan aktiivisesti tulevaisuuden vastuullisen liikenteen puolesta.”

Lue lisää


15.10.2013 TEM: Ylijohtaja Härmälä: Perämeren alueesta tulossa Suomen tuulivoima-keskittymä

Perämeren alueesta on hyvää vauhtia tulossa Suomen johtava tuulivoiman tuotantoalue, totesi työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Esa Härmälä puhuessaan 15.10.2013 Kopsan tuulipuiston avajaisissa Raahessa.

Lue lisää


30.9.2013 HINKU-hanke: Kimppatilauksella aurinkosähköjärjestelmät edullisesti

Nyt sinulla on mahdollisuus tilata edullisesti verkkoonkytkettävä aurinkosähköjärjestelmä avaimet käteen periaatteella. Kimppatilaus lähti liikkeelle Mynämäellä järjestetyssä aurinkosähkötilaisuudessa, jossa lähialueen asukkaille esiteltiin verkkoonkytkettävien aurinkosähköjärjestelmien hankintaa.

Lue lisää


27.9.2013 Ilmatieteen laitos ja YM: IPCC:n uusi raportti: lämpötilan nousu pahimmillaan lähes viisi astetta

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uusimman raportin ilmastotiedettä käsittelevä ensimmäinen osa on hyväksytty IPCC:n kokouksessa Tukholmassa. Vakavimman skenaarion mukaan maapallon keskilämpötila voi nousta vuosisadan loppuun mennessä lähes viisi astetta.

Lue lisää


18.9.2013 Liikennevirasto: Etätyö parantaa liikenteen turvallisuutta

Etätyön lisääminen on yksi merkittävimmistä tavoista tukea sekä liikenteen turvallisuutta että ympäristöystävällisyyttä samalla kertaa, selviää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneviraston yhteisestä tutkimuksesta.

Lue lisää

 

13.9.2013 SYKE ja Microsoft: Pääministeri Katainen Kansallisen etätyöpäivän suojelijaksi

Kansallista etätyöpäivää vietetään perjantaina 20.9.2013 jo kolmatta vuotta. Pääministeri Katainen on lupautunut tämänvuotisen kampanjan suojelijaksi. Työyhteisöjä kannustetaan liittymään yli 10 000 jo ilmoittautuneen joukkoon.

Lue lisää


28.8.2013 YM: Energiakaivo-opas antaa suositukset maalämpöjärjestelmien toteutukseen

Ympäristöministeriö on julkaissut Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa -oppaan, jossa käsitellään maalämpöjärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä, suunnittelua, rakentamista sekä käyttöä ja huoltoa.

Lue lisää


20.8.2013 YM ja WWF: Maapallo elää keskiviikosta lähtien velaksi

Maapallon uusiutuvat luonnonvarat on kulutettu tältä vuodelta loppuun tiistaina 20. elokuuta. Keskiviikosta lähtien ihmiskunta elää siis uusiutuvien luonnonvarojen suhteen velaksi.

Lue lisää


1.7.2013 TEM: Parlamentaarinen komitea valmistelemaan energia- ja ilmastotiekarttaa

Valtioneuvosto asetti 27.6.2013 parlamentaarisen komitean valmistelemaan energia- ja ilmastotiekarttaa vuoteen 2050. Komiteassa on kaksi jäsentä jokaisesta eduskuntapuolueesta. Sen puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Komitean toimikausi on 28.6.2013 – 30.5.2014.

Lue lisää


1.7.2013 TEM: Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportti valmistui

Tuulivoiman edistämistä ja tutkavalvonnan yhteensovittamista selvittänyt työryhmä on käynyt läpi tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia eri valvonta- ja tutkajärjestelmille. Haastavimmiksi järjestelmiksi osoittautuivat aluevalvonnan tutkat.

Lue lisää


28.6.2013 TEM: Merituulivoiman demonstraatiotuen haku käynnistyy

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut hakuprosessin, jonka tavoitteena on löytää paras merituulivoiman kokeiluhanke. Hallitusohjelman mukaisesti valtion budjettikehyksiin on varattu 20 miljoonaa euroa merituulivoiman demonstraatiohankkeeseen vuodelle 2015.

Lue lisää


26.6.2013 TEM:stä tehtäviä Energiamarkkinavirastoon vuoden 2014 alussa

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiehdotuksen Energiamarkkinavirastosta annetun lain muuttamiseksi. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on järjestää viraston tehtäviä uudelleen. Samalla Energiamarkkinaviraston nimi muutettaisiin Energiavirastoksi.

Lue lisää


13.6.2013 YM: Kestävämmästä asumisesta, liikkumisesta ja ruokailusta valtioneuvoston periaatepäätös

Hallitus antoi tänään 13.6. periaatepäätöksen Vähemmästä viisaammin. Hallitus linjaa toimia kolmella alueella: tavoitellaan energiaviisasta ja mukavaa asumista, laadukasta ruokaa, jota ei haaskata sekä sujuvaa ja vähän kuormittavaa liikkumista.

Lue lisää


13.6.2013 TEM: Hallitus sitouttaa valtion ja kunnat edistämään cleantech-ratkaisuja

Hallitus on tänään 13. kesäkuuta tehnyt periaatepäätöksen, joka sitouttaa valtion ja kunnat merkittävästi edistämään energia-, ympäristö- ja cleantech-ratkaisuja. Periaatepäätöksen mukaan valtiolla ja kunnilla on velvollisuus ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut kaikissa julkisissa hankinnoissa.

Lue lisää


13.6.2013 Öljyalan Keskusliitto: Öljylämmittäjän verkkosivusto uudistunut

Öljylämmittäjille suunnattu Öljyalan Palvelukeskuksen neuvontasivusto oljylammitys.fi on uudistettu kokonaan. Sivusto sai kesän alussa uuden ilmeen ja tekniikan, joka vastaa nyt entistä paremmin tämän päivän vaatimuksia. Myös sivujen sisältö päivitettiin uudistuksessa kauttaaltaan.

Lue lisää


30.5.2013 YM: Suomessa on ympäristölle haitallisia tukia lähes kolmen miljardin edestä

Suomessa on ensimmäistä kertaa selvitetty ympäristön kannalta haitallisten tukien määrä. Ympäristöministeriön julkaiseman selvityksen mukaan ympäristön kannalta haitallisia tukia on Suomessa lähinnä energia-, liikenne- ja maataloussektoreilla. Näistä liikenteen osuus on suurin.

Lue lisää


23.5.2013 TEM: Lakiehdotus poistaisi tuulivoimarakentamisen tutkaesteen Perämeren alueella

Tuulivoimarakentamisen tutkaesteet voidaan poistaa tietyillä erikseen nimetyillä aluilla puolustusvoimien valvontajärjestelmiä kehittämällä, esimerkiksi lisätutkan avulla. Tämä varmistaa aluevalvonnan toimivuuden samalla, kun edistetään tuulivoiman nopeaa rakentamista tuulioloilta erityisen suotuisilla alueilla, joilla on vireillä runsaasti hankkeita. Hallitus antoi tähän tähtäävän lakiehdotuksen tuulivoiman kompensaatioalueista eduskunnalle 23.5.2013.

Lue lisää


23.5.2013 TEM: IEA:n arvio: Suomen energiapolitiikan linjaukset ovat kunnossa

Suomen energiapolitiikka ja tehdyt valinnat saivat jälleen kiitosta kansainvälisen energiajärjestö IEA:n maa-arvioinnissa.

Lue lisää


17.5.2013 YM: Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla 2014-2020

Uusi julkaisu on ilmestynyt tukemaan muutosta kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Julkaisussa selvitetään vähähiilisen yhteiskunnan käsitettä, sen sisältöä ja sitä mitä vähähiilisen yhteiskunnan temaattinen tavoite voisi tarkoittaa EU:n rakennerahastojen ohjelmatyössä ja hankemaailmassa.

Lue lisää


16.5.2013 Tilastokeskus ja YM: Suomi saavuttamassa Kioton pöytäkirjan ensimmäisen kauden tavoitteen päästöjen vähentämiseksi

Tilastokeskuksen vuoden 2012 ennakollisten tietojen mukaan Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat olleet Kioton pöytäkirjan ensimmäisellä velvoitekaudella 2008-2012 noin 339,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.). Kokonaispäästöt ovat lähes 5 prosenttia pienemmät kuin Kioton pöytäkirjan Suomelle asettama päästöjen rajoitusvelvoite.

Lue lisää


25.4.2013 Suomen Akatemia: Nanorakenteilla tehoa aurinkokennoihin

Tutkijat ovat onnistuneet parantamaan aurinkokennojen hyötysuhdetta lisäämällä kennojen pintaan pieniä nanomittakaavan rakenteita.

Lue lisää


25.4.2013 Suomen Akatemia: Aurinkoenergian hinta laskee ja käyttö yleistyy

Aurinkoenergian käyttö lisääntyy huomattavasti ja vuonna 2050 aurinkosähkön osuus saattaa olla jo neljännes maapallon kaikesta sähköstä, ennakoi Aalto-yliopiston professori Peter Lund.

Lue lisää


16.4.2013 TTS: Hybridiratkaisut tulevat omakotitalojen lämmitykseen

EU pyrkii säästämään energiaa ja korvaamaan fossiiliset energiamuodot uusiutuvalla energialla. TTS:ssa käynnissä olevassa EcoHousing-Interregprojektissa kerätään kokemusperäistä ja tutkimustietoa erilaisten bioenergiaa käyttävien lämmityskattiloiden ja tulisijojen ominaisuuksista omakotitalojen lämmityksessä.

Lue lisää


11.4.2013 Suomen Akatemia: Suomalaisten energiankulutuksessa tapahtumassa selvä muutos

Suomalaisten energiankulutuksessa on tapahtunut selvä muutos. Kulutuksen kasvu on pysähtynyt, ja uusiutuvilla energiamuodoilla ja ydinvoimalla tuotettu energia on ensimmäistä kertaa ohittanut fossiiliset polttoaineet.

Lue lisää


20.3.2013 TEM: Strategiapäivitys: Lisätoimia energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseen

Valtioneuvosto päätti 20.3.2013 pitämässään istunnossa lähettää kansallisen energia- ja ilmastostrategian selontekona eduskunnalle. Strategialla varmistetaan, että Suomi saavuttaa vuodelle 2020 asetetut energia- ja ilmastotavoitteet. Samalla valmistellaan tietä kohti pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteita.

Lue lisää


27.2.2013 YM: Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa

Valtioneuvosto hyväksyi 27. helmikuuta asetukset, jotka yhdessä samaan aikaan annettujen ympäristöministeriön asetusten kanssa viimeistelevät rakennusten energiatodistusta koskevan uudistuksen. Energiatodistus tarvitaan 1. kesäkuuta alkaen myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa.

Lue lisää


27.2.2013 YM: Energiatehokkuus huomioon luvanvaraisessa korjausrakentamisessa

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annettiin 27. helmikuuta. Asetus viimeistelee niin kutsuttuja korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä koskevan uudistuksen.

Lue lisää


26.2.2013 TEM: Kotitalouksien sähkönkäyttö: ekosuunnittelumääräykset ovat vähentäneet laitteiden sähkönkäyttöä

Kotitalouksien sähkönkäyttö on kasvanut vuodesta 2006 vuoteen 2011 yli kahdella terawattitunnilla ollen liki 20 TWh. Kasvu on kokonaisuudessaan asuntojen lämmitykseen liittyvää sähkönkäyttöä. Kodin laitteiden sähkönkäyttö on pysynyt entisellään, sillä valaistuksen ja televisioiden ja niiden lisälaitteiden valmiustilakulutusten lasku kattaa muiden laitteiden kulutuksen kasvun.

Lue lisää


15.2.2013 EU: Osallistu Sinun maailmasi -kilpailuun

Onko sinulla hiilijalanjälkeä pienentäviä ideoita, joita haluaisit esitellä muillekin? EU:n ilmastokomissaari Connie Hedegaard on käynnistänyt kilpailun kaikille ilmastokysymyksistä kiinnostuneille. Osallistu sinäkin!

Lue lisää


11.2.2013 Öljyalan Keskusliitto: E10-bensiinin osuus 55 prosenttia vuonna 2012

Vuonna 2012 myydystä bensiinistä 55 prosenttia oli 95 E10 -bensiiniä ja 45 prosenttia 98 E5-bensiiniä, ilmenee Öljyalan Keskusliiton tilastosta. Vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 48 prosenttia ja 52 prosenttia. E10-bensiini tuli Suomessa käyttöön vuoden 2011 alussa.

Lue lisää


8.2.2013 TEM: Strategiapäivitys varmistaa energia- ja ilmastotavoitteen 2020 saavuttamisen

Hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä viimeisteli 8.2.2013 pidetyssä kokouksessa kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivityksen. Sen keskeisinä tavoitteina on varmistaa vuodelle 2020 asetettujen kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen sekä valmistaa tietä kohti pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteita.

Lue lisää


29.1.2013 Liikennevirasto: Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset haettavissa

Liikkumisen ohjaukseen tarkoitettua valtionapua on nyt haettavissa. Hakemukset on toimitettava 8.3.2013 mennessä.

Lue lisää

 

24.1.2013 TEM ja YM: Vihreän talouden ja cleantech-ratkaisujen edistämisestä pyydetään lausuntoja

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö ovat yhdessä valmistelleet linjauksia siitä, miten muun muassa julkisilla hankinnoilla, taloudellisella ohjauksella sekä toimintamalleja kehittämällä voidaan vähentää ympäristöhaittoja, edistää cleantech-ratkaisujen kaupallistamista ja innovaatioita sekä luoda työpaikkoja. Valtion ja kuntien tulee näyttää esimerkkiä sekä luoda edellytyksiä kestävämmille uusille ratkaisuille.

Lue lisää


24.1.2013 Öljyalan Palvelukeskus: Energiatehokkuus tuo säästöä lämmitykseen

Öljylämmittäjä pystyy tekemään talostaan energiatehokkaan ja säästämään energiaa pitämällä lämmitysjärjestelmän kunnossa ja ottamalla rinnalle uusiutuvaa energiaa kuten aurinkolämmön. Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä avaa monia mahdollisuuksia, muistutetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Lue lisää


15.1.2013 Tukes: Uudistetulla Ekosuunnittelu.info -sivustolla entistä laajemmin tietoa tuotteiden ympäristövaatimuksista

Uudistettu sivusto toimii tuotteiden ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimuksiin liittyvien säädösten virallisena tiedotuskanavana valmistajien, maahantuojien, jakelijoiden ja jälleenmyyjien apuna. Uudistetulta sivustolta löytyy nyt tietoa myös tuotteiden energiamerkinnöistä.

Lue lisää


10.1.2013 YM: Asuinrakennusten ja asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin 50,5 miljoonaa

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin on varattu valtion vuoden 2013 talousarviossa 50,5 miljoonaa euroa.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 23.2.2017

Tulosta sivu